SP Podlahové rošty

SP rošty - odporovo zvárané podlahové rošty - sú v súčasnosti najvyhľadávanejším a najpoužívanejším typom roštov. Rošt sa strihá zo surového matu v rozmere 6100 x 1000 mm a s veľkosťou oka 34,3 x 38,1 mm. Jeho základom je nosná páska, do ktorej je pod vysokým tlakom zatavený nenosný prút z točeného protišmykového drôtu. Nosná páska a viazací točený drôt sú zatavené v každom bode vzájomného styku, čo zaručuje vysokú konštrukčnú stabilitu roštu.

Rošt je lemovaný po obvode lemovacou páskou, ktorá má hrúbku nosnej pásky roštu. Lemovacia páska v smere nosnej pásky je súčasťou samotnej nosnosti roštu. Nosnosť roštu závisí od dĺžky nosného smeru roštu.

Výroba podľa normy DIN 24537. Materiál: oceľ S235JR.

Typy nosných pások

Hrúbka (g) Výška (h) (v mm)        
  20 25 30 35 40 50 60 70 80
2 mm      
3 mm    
4 mm  
5 mm

 

Orientačné parametre nosných pások pre bežné použitia

Namáhanie Druh zaťaženia (Predpokladané zaťaženie daN/m2) Doporučované min. rozmery nosných pásiek (mm)
ľahké jedna osoba (340) 30/2
stredné prevádzka peších (od 340 do 490) 30/2, 30/3
stredne ťažké doprava  a odloženie ľahkých bremien (od 490 do 980) 30/3, 40/2
ťažké doprava a odloženie ťažkých bremien (od 980) 40/3

 

Výrobné šírky (B) SP roštov pre rozmer oka 34,3 x 38,1 mm

Počet ôk (n) Hrúbka nosnej pásky g (v mm)
g=2 g=3 g=4 g=5
1 36 37 38 39
2 71 72 73 74
3 105 106 107 108
4 139 140 141 142
5 174 175 176 177
6 208 209 210 211
7 242 243 244 245
8 276 277 278 279
9 311 312 313 314
10 345 346 347 348
11 379 380 381 382
12 414 415 416 417
13 448 449 450 451
14 482 483 484 485
15 517 518 519 520
16 551 552 553 554
17 585 586 587 588
18 619 620 621 622
19 654 655 656 657
20 688 689 690 691
21 722 723 724 725
22 757 758 759 760
23 791 792 793 794
24 825 826 827 828
25 860 861 862 863
26 894 895 896 897
27 928 929 930 931
28 962 963 964 965
29 997 998 999 1000

Kontaktný formular

Potrebujete viac informácií? Napíšte nám, ako vám môžeme pomôcť a my vám radi odpovieme.

Materiál roštov

Pri výrobe roštov sa používa úzka za tepla valcovaná oceľová páska najčastejšie akosti S235JRG2 podľa DIN EN10025/EN10051, prípadne páska kvality S235JR alebo S235JR+N. Nosné prúty a rozperné prúty podlahových roštov sú zo strihaného oceľového plechu kvality 11 373.1 sdobrou zvariteľnosťou. Hrúbka plechu nosných a rozperných prútov je 2 alebo 3 mm, lemovací pásik je z plechu do hrúbky 3 mm.

Kvalita materiálu je overovaná priebežnými inšpekciami, odberom vzoriek a odskúšaním v akreditovanej skúšobni v intervale jedenkrát za 12 mesiacov.

Povrchová úprava roštov

  • Bez povrchovej úpravy - surový
  • Farba - základná a vrchná
  • Žiarový zinok

Uchytenie roštov

Proti zdvihnutiu, posunutiu roštu a najmä pre väčšiu bezpečnosť sa rošt k nosnej konštrukcii upevňuje spojovacím materiálom tzv. príchytkami najlepšie v rohoch roštu, prípadne upevnenie privarením. Odporúča sa najmenej čtyri kusy príchytiek na jeden rošt.

  • K roštom: oceľové pozinkované príchytky
  • K schodiskovým stupňom: skrutkami M12

Vlastné úpravy roštov

Ak odberateľ požaduje tvarové úpravy roštov ako kruhové otvory, úkosy, výseče a podobne, je ich výroba možná podľa dodanej výkresovej dokumentácie. Pre dodržanie nosnosti roštu musia byť otvory alebo výrezy vždy lemované.

Účel a podmieny použitia roštov

Oceľové podlahové rošty R1, R2, R3, R4, rošty XSP a SP a schodiskové stupne sa používajú na konštrukcie podláh, plošín, lávok, schodísk a zakrývanie kánalov pre stavebné alebo technologické časti stavieb.

Automobilové (ťažké) rošty s hrúbkou nosného pásika 5 mm sa používajú na konštrukcie podláh s pohybom ľahkých automobilov pre triedu AA3 podľa čl. 3.3.3 STN 74 6930.